Coagis

grunn

 

coagis (Pors.) a. grunn (om f.eks. sjø, vann, elv).

"Dákko lea hirbmat coagis!" - "Her er det fryktelig grunt!"