beaivváš beale boahtit

komme fra solas retning

 

beaivváš beale boahtit (Pors.) komme fra solas retning

"Mii boahtit beaivváš beale vai eat oainnahala." - "Vi kommer fra solas retning så vi ikke blir sett."