Bihkkahávddečorru

Geografisk område:
  • Porsanger

Her ble det tidligere brent tjære, rester av mila står igjen.

Søkeord: tjære, tjærebrenning,tjæremile
Located in: Samfunn


Søk nær ønsket posisjon (Finn meg)

Kategorier


Søk Reset

Resultat: 0