Landskap og kulturminner

Bruk av landskap etterlater seg ofte spor. Slike spor som formidles i denne seksjonen, strekker seg i tid fra steinalderen og fram til i dag. Formidlingen er basert både på kulturminneregistreringer og annen forskningsbasert kunnskap og tradisjonell kunnskap. Stedsnavn er også en form for spor i landskap. Navn med særlig klar forankring til historiske landskap er med her, men de fleste stedsnavna er å finne i en egen seksjon.

Mesteparten av materialet er fra Porsanger. I tillegg presenterer foreningen Méarrasámi árbediehtu kulturminner og fortellinger fra Repvågstranda i Nordkapp kommune (Stranda kulturlandskap). 

Landskap og kulturminner - Porsanger - KartKategorier


Resultat 0


For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)