Område med tufter, K28, K29, K30, K31, K32, K33, K34, K35, K36, K37

Kulturminnebeskrivelse:

K28 Fellesgammetuft, oval 14X6 m, orientert N/S med inngang midt på I Ö-veggen. Bredda på ingangen er 2 m. Tuftas ytterkant markeres med 1 m bred og 0,3 m høg voll. Tufta er godt markert i terrenget. Ligger 100 m N for veien og 20 m V for det lille vatnet. Hoh 24 m. GPS 0430865-7803302.

25.1597832

70.326251

100 m N for K28

K29 Tuft, rund til rektangulært, diameter 6 m. Synliggjøres av en svak forsenkning. Tufta er gressbevokst som terrenget ellers. Ligger 30 m VNV for brunt hus og 20 m N for falleferdig fjøsbygning. Hoh. 19 m. GPS 0430870-7803407.

25.1598317

70.3271934

9 m Ø for K29

K30 Tuft, kvadratisk 5X5 m, synliggjøres av en 0,4 m dyp forsenkning og med svak voll i ytterkantan. En svak forhøyning i midten av tufta viser ildstedet. Tufta er gressbevokst som terrenget ellers. Hoh. 20 m.

. GPS 0430879-7803407

70.327195786236729

25.160070127347357

3 m ØNØ for K30

K31 Tuft, rund med diameter 3m og synliggjøres med en 0,3 m dyp forsenkning og med en svak voll i omkretsen. Tufta er gressvevokst. Hoh. 20 m.

GPS 0430883-7803408

70.327205832851917

25.160175729415336

 

9 m NØ for K31

K32 Tuft, kvadratisk 5X5 m, vises ved 0,4 m dyp forsenkning og antydning av svak voll. Hoh. 20 m.

GPS 0430889-7803414

70.327261232820604

25.160330512208976

 

Vegg i vegg på Ø siden

K33 Fellesgammetuft, rektangulær 14X6 m, orientert Ø/V-retning, avdelt i 3 rom som vises ved at det er to voller på tvers av tufta. Det midterste rommet har vært gang, med bredde 3 m. Tufta er gressbevokst. Ligger 8m N for våningshuset. Hoh. 20 m.

GPS 0430895-7803414

70.327262859104550

25.160490122782633

3 m N for K33

K34 Tuft, rektangulær 6X5 m, orientert Ø/V, bestående av svak forsenkning og en svak markert voll i ytterkanten. I tuftas midtparti er det en oval, 1,2X0,8 m vid forhøyning, som viser ildstedet. Tufta er gressbevokst. Hoh. 21 m.

GPS 0430895-7803419

70.327307670398682

25.160486100331603

Vegg i vegg med K34 på Ø-siden

K35 Tuft, oval til rektangulært, 7X5 m, bestående av 0,4 m dyp forsenkning og med svak voll i ytterkanten. Tufta er gressbevokst. Hoh. 22 m. GPS 0430923-7803419.

25.1612319

70.3273153

40 m SØ for K35

K36 Fellesgammetuft, oval 13X6 m, orientert ØNØ/VSV. Tufta synes å ha tre rom der den lengst til ØNØ er størst. Ligger vegg i vegg med et uthus på dens øst side. Hoh.19 m. GPS 043938-7803380.

25.1616623

70.3269698

Like utefor gjerdet og på Ø siden av K36

K37 Felt med gressbakkentufter. Her er 20, de fleste ovale groper og opptil 1m dype. Feltet er tidligere registrert. På bakkekanten innimellom tuftene er det en ruin fra nyere tid. De ligger på en avsats i terrenget rundt 18 m o.h. GPS 0430790-7803329.

25.1577664

70.3264726

Fellesgammetuftene er samiske og er trolig fra 17-1800-tallet. Foruten gressbakkentuftene, som er fra slutten av yngre steinalder, er de andre tuftene sansynligvis fra 2. periode av yngre steinalder. De ligner svært på tuftene fra Gropbakkengen i Karlebotn som er datert til nevnte periode.

 

   

Datering

fellesgammetufter

3

 

Tufter (lignende hustufter fra Gropbakkengen)

6

 

Tufter av gressbakkentype

20

 
Lokalisert i: Eldre boplasser | Tufter

Kart - Landskap og kulturminner - Goarahat-Sandvik kulturlandskap - Porsanger

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)