K53 Steinsetting

Geografisk område:
  • Porsanger

K53 Steinsetting, rund diameter 1 m. I midten er det en liten grop. Steinene er sterkt overgrodd med lyng og noe dvergbjørk. Hoh. 94 m.

Terrengbeskrivelse: N-vendt lyngbevokst bakke like ovenfor tregrense.

Beliggenhet: Ca 100 m SV for Suovdijávri i en nordvendt bakke like ovenfor tregrensa. Nedenfor er det eni langstrakt NØ/SV-gående myr.

Kulturminnetype

Antall

Datering

Steinsetting

1

ukjent

     
     

 

Lokalisert i: Steiner og berg

Kart - Landskap og kulturminner - Goarahat-Sandvik kulturlandskap - Porsanger

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)