Tuft

K39 Tuft, Rund med diameter 6m og dybde 0,6 m og med antydning av voll i NØ og Ø. Tufta ligger i rullestein med ingen vegetasjon. I NV avgrenses tufta av 0,5 m høg bergkant. I botn av tufta er det torv og lyng, samt en bjørkeklatt. Tufta er muligens enten fra tidlig metalltid eller fra 1, årtusen e. kr. Hoh. 10 m. GPS 0430881-7803636.

25.15994

70.3292487

Lokalisert i: Eldre boplasser | Tufter

Kart - Landskap og kulturminner - Goarahat-Sandvik kulturlandskap - Porsanger

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)