Fiskebruket i Sandvik

Geografisk område:
  • Porsanger

Etter krigen ble det satt opp et fiskebruk i Ytre Sandvik. De hadde allerede under krigen satt opp en kai her, mye fordi tyskerne overtok Østkaia i Billefjord. Folk dannet et produksjonslag her etter krigen. Det var fiskemottak og trandamperi på stedet og fisk ble hengt på hjell.
Bruket var velegnet for de små båtene som var, men på slutten av 50-tallet, gikk produksjonslaget konkurs og drifta opphørte.  Idag står det kun spor etter kaia igjen.

fiskebrukisandvik
Lokalisert i: Bygninger, kaier m.m.

Kart - Landskap og kulturminner - Goarahat-Sandvik kulturlandskap - Porsanger

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)