Trollene i Trollholmsund

Gearretnjárga2Det fortelles at noen stalloer kom over vidda og var på vei østover. De hadde med seg en gullkiste som de bar på. De viste ikke at Porsangerfjorden lå her og de forsøkte å grave ned kista i fjellsiden. Etter mange forgjeves forsøk fikk de ikke noen av hullene dyp nok til at de kunne gjemme kista, så de måtte forlate den i fjellsiden, og de fortsatte videre mot Trollholmsund. De skulle over fjorden mot øst. De ble stående å vente til det skulle bli fjære sjø slik at de kunne gå over fjorden. De ble stående der å vente vente helt til de ble forsteinet og de står der den dag idag.

Lokalisert i: Steiner og berg

Kart - Landskap og kulturminner - Goarahat-Sandvik kulturlandskap - Porsanger

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)