Kåvensteinen

Kovengeadgi2KovengeadgiHelbrederen Johan Kåven hadde som en av sine helbredelsesmåter å føre den syke på en stein ute i sjøen på fjære sjø, og deretter vente til sjøen flødde og så skulle den syke ta seg til land ved å vasse i sjøen. På den måten kunne en del sykdommer helbredes.

Lokalisert i: Steiner og berg

Kart - Landskap og kulturminner - Goarahat-Sandvik kulturlandskap - Porsanger

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)