Krigslandskapet


Sporene og minnene etter 2. verdenskrig ligger i landskapet. Vi formidler her noen fysiske etterlatenskaper, og etter hvert også fortellinger av tidsvitner og andre som kjenner til krigsspor og krigsminner i prosangerlandskapet. 

Se kategorier i blått nedenfor, og markeringer med symboler på kart.

 

Landskap og kulturminner - Porsanger - Krigslandskapet - Kart()

Kategorier


Søk Reset

Resultat: 0

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)