Landskap og kulturminner i Porsanger

Spor etter tidligere tider i porsangerlandskapet; se kategoriene nedenfor. I denne seksjonen formidles både lokal og forskningsbasert kunnskap. Temaene omhandler kulturminneregistreringer, 2. verdenskrig (krigslandskapet), Gåradak-Sandvik kulturlandskap og Stabbursdalen.()

Kategorier


Søk Reset

Resultat: 0