Krigslandskapet


Sporene og minnene etter 2. verdenskrig ligger i landskapet. Vi formidler her noen fysiske etterlatenskaper, og etter hvert også fortellinger av tidsvitner og andre som kjenner til krigsspor og krigsminner i prosangerlandskapet. 

Se kategorier i blått nedenfor, og markeringer med symboler på kart.

 ()

Kategorier


Søk Reset

Resultat: 0