Tradisjonelt fiske i Porsangerfjorden

Det legges særlig vekt på beskrivelser av lokalt fiske (både yrkesfiske og husholdsfiske), men også såkalte fremmedfiskeres aktivitet tas med i den grad man har slike beskrivelser tilgjengelig. Rammebetingelser for fiske og annen bruk av fjorden nevnes også.

Vi har 463 gjester og ingen medlemmer på besøk.