Bruk av fjæra i Porsanger

Fra gammelt av var fjæra et ressursområde for folk som har bodd ved sjøen. Tang og tare vært en særlig viktig ressurs. Her finner man også sjømakken til agn på lina, og fjæra er full av skjell som barn har samlet på til alle tider.

Vi har 442 gjester og ingen medlemmer på besøk.