Oppdrett Revsbotn

Norwegian Royal Salmon (NRS) fikk etablerte et oppdrettsanlegg i Revsbotn i Kvalsund kommune i 2012. Oppdrettsområdet utvides i 2015 gjennom et vedtak i Kvalsund kommunestyre. Det var stor lokal uenighet om denne etableringen, og også om utvidelsen. I saksdokumenter og høringsuttalelser synliggjøres synspunkt og kunnskap - blant annet basert på lokal kunnskap om fjorden. (Dokumenter fra 2012 er foreløpig ikke lagt ut.)

Denne saken kan brukes som et eksempel på synliggjøring av erfaringsbasert kunnskap fra ulike hold. Som det heter i veileder til naturmangfoldloven kapittel II om kunnskapsgrunnlaget: "Den erfaringsbaserte kunnskapen omfatter kunnskap basert på generasjoners erfaringergjennom bruk og samspill med naturen, herunder samisk bruk. Dette omfatter også den erfaring og kunnskap organisasjoner og enkeltpersoner, lokalsamfunn mv. besitter. Også den kunnskapen de ulike forvaltningsmyndigheter selv besitter om naturmangfold, skal legges til grunn ved beslutningene."

Presentasjon av sentrale emner i saken (se kategorier i blått nedenfor) gjøres også på kart. Kartsymboler; se nedenfor kartet. (Der finnes også symboler for andre tidsperioder som vil bli presentert seinere. Bruk av kart vil bli oppdatert og forandret.)


0
1700-1899
1900-1939
1940-1945
1946-1969
1970-1989
1990- 2009
2010-
a) Oppdrettsanlegg
b) Høringsuttalelser
c) Kvalsund kommune
d) Media

Vi har 296 gjester og ingen medlemmer på besøk.