Skate og steinbit - Tanafjorden 1990-2009

Fra intervju med Terje Pedersen 2009, av Einar Eythorsson:

"Skata har gått kolossalt i mink, det er ikke skate å få. Forklaringa må vel være at den legger eggkapslene fram med land hvor krabben tusler, det er vel årsaken til at den er gått så kraftig i mink. Jeg tror det må være krabben som et eggkapslene.

Steinbiten forsvant under kobbeårene. Jeg tror også at krabben er skyld i det at den ikke er kommet tilbake. Jeg satte lina her en høst, og fikk flere småkveiter enn steinbit. Tidligere var det en del penger i steinbiten, og etter krigen drev de med regulært steinbitfiske om våren – i april måned. Men den er helt borte. – Gyter ikke steinbiten i sånne klumper? Jeg har fått opp rognklumper med torskegarn, som jeg mener er steinbitrogn. Det er akkurat på den tida da krabben spaserer opp i fjæra, så det må være noe den får fatt i."


0
1700-1899
1900-1939
1940-1945
1946-1969
1970-1989
1990-2009
2010-

Intervju

Presentasjon av lokal kunnskap om fisk og andre marine arter er i hovedsak basert på intervju med fiskere og andre brukere av fjorden. I intervjuene omtales sjelden en art for seg, men vanligvis sammen med andre arter med gjensidig påvirkning. Det gjøres bruk av intervju fra ulike prosjekter; både publisert og upublisert materiale. 

Vi har 629 gjester og ingen medlemmer på besøk.