Sjøørret - Tanafjorden 1990-2009

"Etter sildeårene merket man at det gikk dramatisk tilbake med sjøørretbestanden, den kom seg først ut på 1970-tallet, og nå ser det ut for at det er en god del sjøørret i havet. Men det er også en annen fisk som er ganske redusert og nesten borte; det er blinken (sjørøya). Og hva grunnen til det kan være, det har jeg ingen forklaring på. Tidligere var det fullt av blink som gytte i de elvene. Elvene ligger der fortsatt, men blinken er borte. Man ser av og til at det kommer en blink i laksegarn, men den er nærmest helt bortradert."

 


0
1700-1899
1900-1939
1940-1945
1946-1969
1970-1989
1990-2009
2010-

Intervju

Presentasjon av lokal kunnskap om fisk og andre marine arter er i hovedsak basert på intervju med fiskere og andre brukere av fjorden. I intervjuene omtales sjelden en art for seg, men vanligvis sammen med andre arter med gjensidig påvirkning. Det gjøres bruk av intervju fra ulike prosjekter; både publisert og upublisert materiale. 

Vi har 678 gjester og ingen medlemmer på besøk.