Lodde i Tanafjorden


Terje Pedersen 2009, i samtale med Einar Eythorsson: 

Lodde på 1970-tallet
Midt på 70-tallet var det lodde inne på fjorden på høsten, i oktober–november. Det var smålodde, og det fulgte etter kolossalt med annen fisk og det ble gode fangster for dem som rodde. Det har jeg ikke opplevd verken før eller siden. Det vanlige, og det er ikke spesielt for dette området, er at det kommer lodde i månedsskiftet april–mai . Den går opp i djupålene, det er tre sånne, og antagelig gyter den der.

2000-tallet
"I 2005, sist i mai og et stykke ut i juni må det ha vært veldig mye lodde innpå her, for småtorsken man fikk attmed land var fullsmekka med lodderogn. I år (2009) tror jeg det også var en del gyting fram med land her på Vestertana. Og det er verken vinterlodde eller sommerlodde, det er vel sånne minibestander rundt omkring som gyter på fjordene. Sommerlodda kommer ikke før i slutten av juni og i juli måned, i alle fall i Varanger, så det kan det vel ikke være."


0
1700-1899
1900-1939
1940-1945
1946-1969
1970-1989
1990-2009
2010-

Intervju

Presentasjon av lokal kunnskap om fisk og andre marine arter er i hovedsak basert på intervju med fiskere og andre brukere av fjorden. I intervjuene omtales sjelden en art for seg, men vanligvis sammen med andre arter med gjensidig påvirkning. Det gjøres bruk av intervju fra ulike prosjekter; både publisert og upublisert materiale. 

Vi har 672 gjester og ingen medlemmer på besøk.