Akkar og sil

Terje Pedersen 2009, i samtale med Einar Eythorsson: 

"Også akkaren har glimret med sitt fravær siden 1980–81. Den er et veldig godt agn. Tidligere var det også langt imellom hver gang den hadde et durabelig innsig. Det var et innsig på 1950-tallet, muligens i 1951, så var det i 1965, da var det også en god del, og så hadde vi den i 1980 og -81. Ett av de årene var det veldig mye. Det var kolossalt med død akkar, og gytetorsken som seg inn var full av akkar.

Silen ifra elvemunningen har vi har vært velsigna med her på Tana hele tiden. Det er et gyteområde der og det forsyner vel hele – i alle fall indre delen av Tanafjorden – med åte. Den går i sanda på steder med sandfjære. Den ble også brukt til agn."


0
1700-1899
1900-1939
1940-1945
1946-1969
1970-1989
1990-2009
2010-

Intervju

Presentasjon av lokal kunnskap om fisk og andre marine arter er i hovedsak basert på intervju med fiskere og andre brukere av fjorden. I intervjuene omtales sjelden en art for seg, men vanligvis sammen med andre arter med gjensidig påvirkning. Det gjøres bruk av intervju fra ulike prosjekter; både publisert og upublisert materiale. 

Vi har 605 gjester og ingen medlemmer på besøk.