Andre nye arter


Utdrag fra intervju med Terje Pedersen, 2009: 

E: Har det dukket opp nye arter, utenom kongekrabben?

TP: Ja, det begynner å dukke opp mer av hvittingen, en fisk som ikke var her i min tid. Den har et samisk navn, som indikerer at den må ha vært godt kjent her tidligere. Den kan det være ganske mye av i august–september. En vanlig størrelse er cirka 30 cm. På samisk kalles den lesset, lesset murto, det er hva jeg har lært, men det kan være dialektforskjeller mellom fjordene.

Det er også kommet mye av en havhestlignende art, havnål eller noe sånt. Det er en art som ikke har vært registrert her før; jeg har i alle fall ikke hørt om det. Den dukket opp i årene etter 2000. Men jeg har intervjuet en i Berlevåg, han mente at den var der allerede sist på 1980-tallet, men hit inn kom den ikke så tidlig.

(EE; Einar Eythorsson)


0
1700-1899
1900-1939
1940-1945
1946-1969
1970-1989
1990-2009
2010-

Intervju

Presentasjon av lokal kunnskap om fisk og andre marine arter er i hovedsak basert på intervju med fiskere og andre brukere av fjorden. I intervjuene omtales sjelden en art for seg, men vanligvis sammen med andre arter med gjensidig påvirkning. Det gjøres bruk av intervju fra ulike prosjekter; både publisert og upublisert materiale. 

Vi har 641 gjester og ingen medlemmer på besøk.