Hvitfisk i Tanafjorden


Først på sekstitallet fikk vi to år med hvitfisk (småhval). Da var det også veldig lite fisk inne på fjorden. Det kom store mengder med hvitfisk, og det holdt nok torsken borte.

(Terje Pedersen, i intervju med Einar Eythorsson 2009)


0
1700-1899
1900-1939
1940-1945
1946-1969
1970-1989
1990-2009
2010-

Intervju

Presentasjon av lokal kunnskap om fisk og andre marine arter er i hovedsak basert på intervju med fiskere og andre brukere av fjorden. I intervjuene omtales sjelden en art for seg, men vanligvis sammen med andre arter med gjensidig påvirkning. Det gjøres bruk av intervju fra ulike prosjekter; både publisert og upublisert materiale. 

Vi har 606 gjester og ingen medlemmer på besøk.