Sei i Tanafjorden

Terje Pedersen, i intervju med Einar Eythorsson 2009:

"Seien er en fisk som det var veldig mye av her, men den var her til feil tid, på sommeren, da var det ikke råd å henge. Det eneste unntaket var i Hopsfjorden. Der var det såpass gode tørkeforhold at der hengte de på sommeren. Tidlig på våren kom seien inn dit. De brukte å stenge med landnøter i mai måned, det var litt spesielt. Så begynte de med garn i august. Så der betydde seien en del. Tidligere var det vanlig å fiske sei med søkkenot. Siste gang søkkenota ble brukt i Tana som jeg vet om var vel i 1941, men i Varanger holdt de på til 1960-tallet." 


0
1700-1899
1900-1939
1940-1945
1946-1969
1970-1989
1990-2009
2010-

Intervju

Presentasjon av lokal kunnskap om fisk og andre marine arter er i hovedsak basert på intervju med fiskere og andre brukere av fjorden. I intervjuene omtales sjelden en art for seg, men vanligvis sammen med andre arter med gjensidig påvirkning. Det gjøres bruk av intervju fra ulike prosjekter; både publisert og upublisert materiale. 

Vi har 256 gjester og ingen medlemmer på besøk.