Håkjerringfiske i Tana

Over tid har torsken liksom vært bærebjelken, både til mat og for å skaffe penger, men i Haakjerring.wide mediumtidligere perioder har andre arter også hatt stor betydning. På 1800-tallet lå de og fiska håkjerring utpå her om vinteren, med juksa. Bestefar fortalte om det, og jeg forsto det sånn at han hadde vært med på det selv. Det var vel også en del som drev med håkjerringvad. Hva de tjente i detalj, det ble man ikke å spørre om. (Terje Pedersen i samtale med Einar Eythorsson 2009).

Håkjerring (hai) har et høyt fettinnhold, og olje fra hai var en verdifull handelsvare. Håkjerringfisket var derfor økonomisk viktig. Markedet for haiolje falt bort etter at man begynte å bore etter olje. (EE)


0
1700-1899
1900-1939
1940-1945
1946-1969
1970-1989
1990-2009
2010-

Intervju

Presentasjon av lokal kunnskap om fisk og andre marine arter er i hovedsak basert på intervju med fiskere og andre brukere av fjorden. I intervjuene omtales sjelden en art for seg, men vanligvis sammen med andre arter med gjensidig påvirkning. Det gjøres bruk av intervju fra ulike prosjekter; både publisert og upublisert materiale. 

Vi har 257 gjester og ingen medlemmer på besøk.