Sjølaksefiske i Tanafjorden

Terje Pedersen, i intervju med Einar Eythorsson, 2009: 

I tiden etter krigen var det mange som anskaffet seg sjark og satset på kystfiske, til det gikk i mink med fisket, da var det mange som satset mer på laksen. Jeg tror det var det gode laksefisket på Tana som gjorde at de satset på laks og lot kystfiske være kystfiske. Og det er klart at fra midt på 1950-tallet og utover så var det mye laks, og prisene steg. Det var mange som hadde hentet seg både en og to årsinntekter på laksefiske, og det her vedvarte til sist på 60-tallet.

På 70-tallet og 80-tallet var det fortsatt mye laks, og prisene var enda brukbare, men de begynte å gå nedover. Så det minket naturlig nok og omtrent midt på 70-tallet kom det nye utvisningsregler. Da var det nok over toppen med laksefisket, men det var stort sett nok plasser til alle. Det var kanskje noen som falt utenfor. I de nye utvisningsreglene økte man bruksavstanden, og så innførte man kriteriet at du måtte være med i primærnæringene for å få lakseplass.

Laksefisket holdt seg til ut på 90-tallet. Da var det enda mange fiskere, men fra da av gikk det nedover. Det hadde nok sammenheng med at den eldste gruppen av laksefiskere som var veldig stor, havnet på kirkegården.

Vi har 190 gjester og ingen medlemmer på besøk.