Krigslandskapet


Sporene og minnene etter 2. verdenskrig ligger i landskapet. Vi formidler her noen fysiske etterlatenskaper, og etter hvert også fortellinger av tidsvitner og andre som kjenner til krigsspor og krigsminner i prosangerlandskapet. 

Se kategorier i blått nedenfor, og markeringer med symboler på kart. Symbolene finnes nedenfor kartet.

 


0
Åndelighet
Annet
Annet eldre
Eldre boplasser
Gammeboplass
Jakt
Laksefiske
Slåtteplasser
Stedsnavn
Teltboplass
Veier og stier

Vi har 396 gjester og ingen medlemmer på besøk.