Majjaballangeadgi2

Mange stedsnavn forteller om tidligere tiders bruk. Deler av stedsnavnene kan man
knytte direkte til historisk bruk av landskapet eller til hendelser og som har sin spesielle lokale historie. Andre stedsnavn er knyttet til tro og som er vårt kulturlandskap. I denne seksjonen har vi tatt med stedsnavn som har en spesiell plass i landskapet.


0
Åndelighet
Annet
Annet eldre
Eldre boplasser
Gamme
Jakt og fiske
Slåtteplasser
Stedsnavn
Teltboplasser
Veier og stier

Vi har 321 gjester og ingen medlemmer på besøk.