Kategorien viser gammer som det er spor etter i landskapet og så opplysning om bruken så langt v har kunnskap om det.

«StartForrige123NesteSlutt»

Stabbursdalen


0
Eldre boplasser
Fiskeplasser
Gammer
Slåtter

Vi har 596 gjester og ingen medlemmer på besøk.