Foreningen er opprettet for å registrere, samle og ta vare på lokalkunnskap, historie og kultur fra sjøsamiske områder i Finnmark fylke. Dette omfatter utmarkstradisjoner som jakt, fiske og fangst, bærsanking og annen innhøsting, duodji, stedsnavn, kulturminner, språk og terminologi. Vi tar sikte på å være høringsinstans i saker som berører samisk kultur, kulturminner, naturressurser og utmarksforvaltning. Vi vil søke å utbre kunnskap, forståelse og innsikt rundt våre arbeidsområder. Dette vil vi gjøre på forskjellige måter, både med skrevne artikler, utgivelse av hefter/bøker, samt elektronisk formidling via internett og nettsider. Vi tenker å holde utstillinger, kurs, foredrag, drive uteaktiviteter, skrive høringsuttalelser, og i det hele tatt spre informasjon og kunnskap på de måter som foreningen til enhver tid har mulighet til. Vi vil gjerne også samarbeide med enkeltpersoner og andre organisasjoner som arbeider med de samme tingene. Vår presentasjon i Mearrasiida kunnskapsbase

Kontaktpersoner
Heidi A. Persen - hapersen[at]hotmail.com - tlf. 99573111
Per Inge Østmoen - pioe[at]coldsiberia.org - tlf. 47352097

(at=@ i denne sammenheng)

Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/405463099617973/?fref=ts

 

 

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)