Nettstedet Meron er utviklet ved Mearrasiida (tildigere Sjøsamisk kompetansesenter) i Billefjord i Porsanger, i samarbeid med IT-ingeniør Bjørn Watterud. I utviklingsfasen var det innholdsmessig basert på lokalt innsamlet materiale i Porsanger (stedsnavn, lokalhistorie og lokal kunnskap), kulturminneregistreringer i ulike prosjekt ved senteret og samarbeidsprosjekt om lokal/tradisjonell kunnskap. Siden er det kommet til materiale også fra andre områder. 

Meron er tilgjengelig for deling av kunnskap både for sentre og andre institusjoner, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner. Ta kontakt med Mearrasiida for innsending av tekst og bilder for publisering på nettstedet. 

Brukere
Pr. januar 2021 har følgende institusjoner og andre gjort bruk av  Meron som formidlingsplattform, i tillegg til Mearrasiidas egen formidling.  

TANA, SEG: stedsnavn

EVENSKJER, Várdobáiki samisk senter:  stedsnavn.

REPVÅGSTRANDA, foreningen Mearrasámi árbediehtu

ROGNSUND, Karin Ivanowitz: Beretning om bosetningen i Rognsund fra ca 1920-tallet til 1960-tallet 
 
Andre brukere, flere innlegg på MeronbloggenEn inspirasjonskilde

favllis logo

 

 
Fávllis-nettverket
var en av flere inspirasjonskilder i utviklingen av tema lokal/tradisjonell kunnskap på nettstedet Meron. 

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)