Tidligere ordfører og fisker i Kåfjord kommune. Har arbeidet med fiskeripolitiske spørsmål i en årrekke. Ledet et prosjekt i regi av Sametinget som arbeidet med en handlingsplan for gjennomføring av en samisk fiskerisone. Rapporten fra prosjektet ble lagt fra i 1995. ("Samiske fiskerier mot år 2000. Rapport fra prosjektet Handlingsplan for...

Tidligere ordfører og fisker i Kåfjord kommune. Har arbeidet med fiskeripolitiske spørsmål i en årrekke. Ledet et prosjekt i regi av Sametinget som arbeidet med en handlingsplan for gjennomføring av en samisk fiskerisone. Rapporten fra prosjektet ble lagt fra i 1995. ("Samiske fiskerier mot år 2000. Rapport fra prosjektet Handlingsplan for gjennomføring av samisk fiskerisone.") 

More
Einar Storslett

Samiske/norske fjordfiskere underkjent – motarbeidet i 25 år

Hovedpoenget for meg er: Hva har nevnte grupper igjen etter 25 år med tallrike utredninger? Mye ord og lite handling, på tvers av internasjonale konvensjoner og norske lover. Jeg tar utgangspunkt i rapporten "samiske fiskerier mot år 2000" og beskriver hvordan det har gått med disse forslagene. Jeg tar også utgangspunkt i dagens status, som er beskrevet av blant andre Nils Samuelsen og Trond-Einar Karlsen. (Se innleggene "Den blå åkeren?!" og "Status og utfordringer i fjordfiske" på denne bloggen).Tiltak 1: Fordeling av ressursene Når det gjelder fordeling av ressurser mellom kyst- og havflåten, er lite endret. Torskekvotene har blitt fordoblet siden 1994, men dette har gitt seg lite utslag for fjordfiskernes del. Denne ressursen har gått dramatisk tilbake i en rekke fjorder. Seien er...
Fortsett lesing
  2179 treff
  0 kommentarer

Alle innlegg

Søk i Meronbloggen