Inger T. Pedersen er stipendiat ved NTNU i Trondheim. Hun forsker på kunnskapsoverføring mellom generasjoner, og har gjort feltarbeid med intervjuer i Porsanger.

Inger T. Pedersen

Tanker etter ti dager i dunværet vest i havet

I ti dager har jeg vært langt ute i havet, i det gamle fiskeværet. Jeg ble vervet som fuglevokter og har passet på ærfuglene sammen med en annen vokter. Vi bodde på et nedlagt fiskebruk og ordnet mat, brensel og vannbæring selv. På dagene hadde vi vandringer der vi besøkte ærfuglene. Vi småsnakket med dem for at de skulle venne seg til lydene av oss som kom, samtidig viste vi predatorene (svartbak o.a.) at vi var der og vernet ea.  Det har vært 39 fugler på reir og mesteparten i e-hus, to har forlatt reiret med unger. Det var et fantastisk fugleliv med mange arter der ute, i tillegg en spesiell flora som vokste i den guanorike jorden.Jeg har fått tid til å tenke på det samspillet som også vi er en del av i naturen. Ea velger å lite på oss et par måneder for beskyttelse, og vi får dun ...
Fortsett lesing
Nyeste kommentar i dette innlegget
Besøkende — Ole Tolstad
Takk for din artikkel. Vi er mye i Vega-området fra Muddværet via Hysvær og videre til Herøy - og kjenner oss igjen. Vi håper bar... Read More
lørdag 01. august 2020 22:51
  282 treff
  1 kommentarer

Alle innlegg

Søk i Meronbloggen