Forskningsprosjektet FOODCOAST (2019-2022) skal bidra med kunnskap om hvordan matproduksjon som kulturarv i kyst-Norge blir fremma og forvalta, og studere sammenhengene mellom produksjon av mat og tilhørende kunnskap, tradisjoner, og økosystemtjenester. Porsanger er et av flere utvalgte steder. Prosjektet ledes av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), øvrige deltakere er Nordlandsforskning, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Sveriges lantbruksuniversitet. Mearrasiida deltar som lokal samarbeidspartner i prosjektets Porsanger-del.

FOODCOAST

Matproduksjon og landskap i Porsanger – mer enn bare kulturarv

Ytre Sandvik. Foto: Carmen Castrejon
Av Einar Eythórsson, NIKU    At forskningsprosjektet FOODCOAST[1] valgte Porsanger som et studieområde for temaet matproduksjon, landskap og kulturarv, handler ikke bare om dokumentasjon av historie og kunnskap fra en svunnen tid. Spørsmålet er også hvordan lokal kunnskap om fjordboernes måter å utnytte ressurser på hav og land kan videreføres og tilpasses vår egen samtid. Men hva er forskjellen på det sjøsamiske mangesysleriet i fjordene i Finnmark i begynnelsen av det 20. århundre og et typisk nordnorsk kombinasjonsbruk i den samme tidsperioden? Likheten er at fisket i og utenfor fjorden i begge tilfeller sto for hovedinntekten for de fleste familier, mens husdyrholdet var en nødvendig tilleggsnæring for å sikre matforsyningen gjennom hele året. Den sjøsamiske husholdsøkon...
Fortsett å lese ...
  392 Treff
  0 Kommentarer

Alle innlegg

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)