• icon

Velkommen til nettstedet Meron

Meron er et nettsted for formidling av lokal/tradisjonell kunnskap om landskap (både land og sjø), stedsnavn og samiske ord og uttrykk. Nettstedet har også en blogg. Meron er utviklet ved det sjøsamiske senteret Mearrasiida i Billefjord i Porsanger. Det er tilgjengelig også for andre sentre og lokale kunnskapsmiljø, og for enkeltpersoner som vil dele sin kunnskap om nevnte emner. 

For å dele kunnskap på Meron må man være registrert som bruker. Kontaktinformasjon finnes under menypunkt "om Meron" i hovedmenyen øverst.  

 • Stedsnavn

  Stedsnavn

  Meron tilbyr et verktøy for registrering av stedsnavn på digitale kart. Informasjon om stedene i form av tekst, bilder og videoer kan deles sammen med navna.  Gå til seksjon for stedsnavn

 • Lokal/tradisjonell kunnskap om landskap og naturbruk

  Lokal/tradisjonell kunnskap om landskap og naturbruk

  Lokal/tradisjonell kunnskap om landskap (både land og sjø), fisk og andre arter samt fiske og annen naturbruk.  Gå til seksjon for fjorder   Gå til seksjon for landskap

 • Meronbloggen

  Meronbloggen

  Blogg for formidling av lokal/tradisjonell kunnskap om landskap (både land og sjø), fiske og annen naturbruk, forvaltning og andre emner i tilknytning land og sjø. Gå til Meronbloggen • Ordbank

  Ordbank

  Seksjon for presentasjon av samiske ord og uttrykk, særlig i tilknytning sjø og fiske (herunder også om arter). Terrengord er også et tema. Gå til ordbank

 • 1

Foreningen er opprettet for å registrere, samle og ta vare på lokalkunnskap, historie og kultur fra sjøsamiske områder i Finnmark fylke. Dette omfatter utmarkstradisjoner som jakt, fiske og fangst, bærsanking og annen innhøsting, duodji, stedsnavn, kulturminner, språk og terminologi. Vi tar sikte på å være høringsinstans i saker som berører samisk kultur, kulturminner, naturressurser og utmarksforvaltning. Vi vil søke å utbre kunnskap, forståelse og innsikt rundt våre arbeidsområder. Dette vil vi gjøre på forskjellige måter, både med skrevne artikler, utgivelse av hefter/bøker, samt elektronisk formidling via internett og nettsider. Vi tenker å holde utstillinger, kurs, foredrag, drive uteaktiviteter, skrive høringsuttalelser, og i det hele tatt spre informasjon og kunnskap på de måter som foreningen til enhver tid har mulighet til. Vi vil gjerne også samarbeide med enkeltpersoner og andre organisasjoner som arbeider med de samme tingene.
Vår side på nettstedet Meron finnes her

Kontaktpersoner
Heidi A. Persen - hapersen[at]hotmail.com - tlf. 99573111
Per Inge Østmoen - pioe[at]coldsiberia.org - tlf. 47352097

(at=@ i denne sammenheng)

Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/405463099617973/?fref=ts

 

 

Vi har 156 gjester og ingen medlemmer på besøk.