Søk etter:
Finn oppføringer med:
Geografisk område:
Kategori:

 

Lov om stadnamn

Lov om stadnamn som trådte i kraft i 1991 har følgende formålsparagraf:

"Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna. 

Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar."

Les hele loven her.


0
Åndelighet
Bygd
Dyr og fugler
Jakt og fiske
Kommunesenter
Landskap
Med
Mennesker
Planter
Samfunn
Sjølandskap

Vi har 220 gjester og ingen medlemmer på besøk.