Stedsnavn i Kvalsund og del av Måsøy (kommuner)

Samiske og andre stedsnavn i Kvalsund kommune og Måsøy kommune. Så langt stedsnavn i Revsbotn, Revsnes og Repparfjorden i Kvalsund kommune, samt Revsbotn og omegn i Måsøy kommune 

Emner: Stedsnavna er inndelt i emner, ut fra språklig betydning og/eller bruk av stedet. Emnene framkommer i blå tekst nedenfor. (De fleste emnene/kategoriene er foreløpig tomme.)

Symboler og kart: For hvert emne er det laget et symbol, som brukes ved registrering av navnet på kart. Navn laget av terrengord (for eksempel 'Neset') merkes med symbol for landskap. Hvert navn kan merkes med flere symboler. Oversikt over symboler ligger under kartet. Tallet på hvert kulepunkt på kartet viser til antall registrerte navn i det aktuelle området.

Informasjon og bilder: Lokal/tradisjonell og annen kunnskap om navnet og stedet kan registreres sammen med navnet. Man kan også legge inn bilder.

  

Symboler og kart - Stedsnavn i Kvalsund og del av MåsøyKategorier


Resultat 0


For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)