No name

Navn på Samisk: Perivvár
Geografisk område:
  • Ofoten
Lokalisert i: Mennesker

Symboler og kart - Stedsnavn i OfotenKategorier


Resultat 0


For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)