Badjeluoppalsuolu

Storholmen
Geografisk område:
  • Porsanger

Storholmen
Storøen hadde vært i bruk som slåttemark av Sivert Johnsen på 1800 tallet. Han får en amtsseddel på hele Storholmen i Øvre Lombola 30. november 1854.

Senere selger han holmen i 2 halvdeler. Den vestre delen selger han til Hans Persen, Valdak og den østre halvpart selger han til Elias Andersen på Stabbursnes. Slåtteplassene ble i slektenes eie til nyere tid. Det vil si at etterkommerne etter Elias Andersen eier den østre del av holmen, mens vestre del ble overdratt til Klemet Johnsen og Karen Helander Johnsen på  begynnelsen av 1980 tallet.
På Valdakslektas halvpart bygde Anton Persen (Johan Per Anton)en gamme som han oppholdt seg i. Det ble høstet på holmen til 60-tallet, senest av Valdakfolket frem til 60-tallet.

Julius Klemetsen forteller:

På 30 tallet ble nydyrkning populært og folk var opptatt med å dyrke opp mer jord. I 1936 kom det nydyrkingsbidrag for å dyrke opp ny jord. Det var etter at Nygårdsvold overtok regjeringsmakta. Det var tilskudd til bureisning og bla. Hans Andreas Persen som flyttet fra Stabbursnes til Igeldas, Johan Andersen i Igeldas og Sigvald i Bevkop gift med Josefine var motivert av dette tilskuddet. Men slåttemarkene ble fortsatt brukt, vi var 3 uker i Lombola hver sommer for å slå. Vi hadde Storneset, Holmen i Badjeluoppal og Gumppeluoppal og også Varračuoiluohkká. Vi var vel en ukes tid i Varračuoiluohkká. Og det var med leide folk, det var Lakselvjenter og slåttekarer med. Vi hadde en hytte på Holmen som var bygd i begynnelsen av 1920 årene. Valdakfolket og bestefar var av samme folket. Slik at det var mye virksomhet. Anders Johannessen slo på andre siden, det som Stødle sine gutter som kjøpte. Det var vel Sofie ho hette, kona til Anders. Så var det Valdakfolket og Ole Rasmus Olsen. Ole Rasmus fikk lov av Ole Eliassen å slå et stykke på Holmen. Og Johan Per Anton slo sin del. I Ulvelombola var det delt mellom bestefar og Valdakfolket. Vi slo i nerenden. Marka i Varračuoiloahkká tror jeg vi leide av staten, det var en eller annen slags ordning.

 

Kart:
Lokalisert i: Landskap

Symboler og kart - Stedsnavn i PorsangerKategorier


Resultat 0


For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)