Duorgovárcoagis

Geografisk område:
  • Porsanger

Go  Ommáščohkka  (maid  gohčoduvvon  Buođđočohkkan)  oidno  olggobeale  (beavžžabeale)  Olggut  Áhkánsullo  de  lea  Duorgovárcoahkásis . Nubbi  mearka  lea  go  Gerddotvárri  ihtá  birra  Duorgovári.

Kart:
Lokalisert i: Samfunn

Symboler og kart - Stedsnavn i PorsangerKategorier


Resultat 0


For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)