Stedsnavn i Tana og Laksefjord 

Presentasjon av samiske og andre stedsnavn i Tana og Laksefjord. Navn fra Tana er lagt inn av SEG, Tana.

Emner: Stedsnavna er inndelt i emner, ut fra språklig betydning og/eller bruk av stedet. Emnene framkommer i blå tekst nedenfor.

Symboler og kart: For hvert emne er det laget et symbol, som brukes ved registrering av navnet på kart. Navn laget av terrengord (for eksempel 'Neset') merkes med symbol for landskap. Hvert navn kan merkes med flere symboler. Oversikt over symboler ligger under kartet. Tallet på hvert kulepunkt på kartet viser til antall registrerte navn i det aktuelle området.

Informasjon og bilder: Lokal/tradisjonell og annen kunnskap om navnet og stedet kan registreres sammen med navnet. Man kan også legge inn bilder.

  

Symboler og kart - Stedsnavn i Tana og LaksefjordKategorier


Resultat 0


For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)