Mearrasiida kunnskapsbase

Tradisjonell kunnskap, stedsnavn, kulturminner og ordbank med samiske ord og uttrykk ved sjøen

Mearrasiida har en kunnskapsbase med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, landskap og kulturminner og samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og fiske (en ordbank) som hovedemner. Kunnskapsbasen bygger på nettstedet Meron, som har seksjoner for nevnte emner. Meron er under omarbeiding. Man finner fram i kunnskapsbasen via lenkene nedenfor, eller via menyen øverst på denne sida. Også de samiskspråklige sidene vil bli omarbeidet.

 • Báikenamat

  Báikenamat

  Neahttasiidu Meron fállá bargoneavvuid registreret báikenamaid oktan báikkálaš máhtuin ja govain digitala kártii. Mana báikenammasekšuvdnii

 • Báikkálaš máhttu eanadagaid ja luondduávkkástalama birra

  Báikkálaš máhttu eanadagaid ja luondduávkkástalama birra

  Báikkálaš máhttu eanadagaid ávkkástallama birra (sihke nannán ja mearra). Máhttu vuonaid ja eatnamiid birra lea iešguđet sekšuvnnain. Mana vuotnasekšuvnnii. Mana eanadatsekšuvnnii.

 • Meronblogga

  Meronblogga

  Blogga gaskkusta báikkálaš/árbevirolaš máhtu eanadagaid (nannán ja meara), luondduávkkástalama, báikenamaid ja báikkálaš historjjá sámi ja eará guovlluid birra. Mana meronbloggii

 • Sátnevuorká

  Sátnevuorká

  Neahttasiidu Meronis lea giellasekšuvdna gos gávnnat merrii, mearragátte ja guolásteapmai gullevaš sániid. Mana sátnevuorkái

 • 1

Mis lea 381 guossit ja iioktage miellahttu siidus