Meron er et nettsted for formidling av lokal/tradisjonell kunnskap, stedsnavn,landskap og kulturminner Til forside og samiske ord og uttrykk i tilknytning til fjord og fjære, fiske og båter (en ordbank). Det er utviklet ved Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter) i Porsanger, men brukes også av andre, blant annet til presentasjon av stedsnavn.                                                                                                     
Mearrasiida har også lenker til nevnte tema samt informasjon om prosjekter og annet arbeid. 
Meronbloggen: korte innlegg fra eller om sjøsamiske områder og andre kyst- og fjordstrøk.

                                                                                     

  • 1

Eai leat artihkkalat dán kategorias. Jus vuolit kategoriat oidnojit dán siidus, sáhttet sisttisdoallat artihkkaliid.

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)