Báikenamat Fálesnuoris

Sámi ja eará báikenamt Fálesnuori gielddas. Dán rádjai báikenamat Jáhkovuonas ja Riehpovuonas.

Fáttát: Báikenamaid leat juohkán fáttáid mielde, fáttáid vuođđu lea giella ja/dahje ávkkástallan. Fáttát oidnojit alit teavsttain vuolábealde.

Govastagat ja karta: Juohke fáddai leat ráhkadan govastaga, maid anát go bijat nama kártii. Namat mas eanadat lea vuođđun (omd "Njárga") merkejuvvo eanadat govastagain. Juohke namma sáhttá merkejuvvot máŋgga fáttáin. Govastagat gávdnojit kartta vuolde. Nummir juohke jorbamearkkas karttas muitala man galle nama lea dán jorbamearkka vuolde.

Dieđut ja govva: Báikkálaš/árbevirolaš ja eará máhttu nama birra sáhtat bidjat oktan namain. Sáhtat maid bidjat govaid.


0
Bivdu
Eallit
Eanadat
Gielddaguovddáš
Gilit
Mearradat
Olbmot
Šattut
Servvodat
Vihta
Vuoiŋŋalašvuohta