K34 Tuft

Geografalaš guovlu:
  • Porsáŋgu

3 m N for K33

K34 Tuft, rektangulær 6X5 m, orientert Ø/V, bestående av svak forsenkning og en svak markert voll i ytterkanten. I tuftas midtparti er det en oval, 1,2X0,8 m vid forhøyning, som viser ildstedet. Tufta er gressbevokst. Hoh. 21 m.

GPS 0430895-7803419

70.327307670398682

25.160486100331603