K35 Tuft

Geografalaš guovlu:
  • Porsáŋgu

Vegg i vegg med K34 på Ø-siden

K35 Tuft, oval til rektangulært, 7X5 m, bestående av 0,4 m dyp forsenkning og med svak voll i ytterkanten. Tufta er gressbevokst. Hoh. 22 m. GPS 0430923-7803419.

25.1612319

70.3273153