Gressbakkentufter

Geografalaš guovlu:
  • Porsáŋgu

Like utefor gjerdet og på Ø siden av K36

K37 Felt med gressbakkentufter. Her er 20, de fleste ovale groper og opptil 1m dype. Feltet er tidligere registrert. På bakkekanten innimellom tuftene er det en ruin fra nyere tid. De ligger på en avsats i terrenget rundt 18 m o.h. GPS 0430790-7803329.

25.1577664

70.3264726

Fellesgammetuftene er samiske og er trolig fra 17-1800-tallet. Foruten gressbakkentuftene, som er fra slutten av yngre steinalder, er de andre tuftene sansynligvis fra 2. periode av yngre steinalder. De ligner svært på tuftene fra Gropbakkengen i Karlebotn som er datert til nevnte periode.