K38 Grav

Geografalaš guovlu:
  • Porsáŋgu

K38 Grav, oval steinrøys 2,5x1,5 m, høyde 0,3 m, som er lagt inntil en 1,3 m høg og 5 m lang steinblokk på dens Ø side. Røysa er orientert i N/S. Ligger i NV-enden av en bred terrasse med ur, med god utsikt mot fjorden og det ytterste fraflyttede bolighuset i Gálggošnjárga. Hoh. 8 m. GPS 0430878-7803671.

25.1598321

70.3295616