Boaresgieddi

Geografalaš guovlu:
  • Porsáŋgu

Det lokale navnet til området her er Boaresgieddi og nesset som dannes på N siden av Stabburselva, der også Boaresgieddi ligger, er Áitenjárga. I ”Norske gårdsnave” av O. Rygh nevnes ”Stabbursnes Vestre (Áitenjárga) og Westre Tabors Vintersete. Indbefatter 1. Sommerboplassen Vestre Stabbursnes, 2. Vinterplassen fergeelven”, med henvisning til 1700-talls kilder. Vestre Stabbursnes er altså Áitenjárga, som da var sommerboplass og Fergeelven, jfr. Dálvesajsadji, var vinterboplass. Etter 1865 folketellingen var Klemet Hansen rettighetshaver for disse to sesongboplassene.

Located in: Eldre boplasser

StabbursdalenSearch near (find me)

Categories


Search Reset

Results: 0