Generelt om fjorder

Om ulike tilnærminger til fjorder - fjorder som landskap, økosystem, sosio-økologiske system og grunnlag for bosetning, samfunn og kultur - se nettstedet Fávllis. Der finner man også noen lenker til ulike former for kunnskap om fjorder. 

Annen generell kunnskap om fjorder: 

Mis lea 221 guossit ja iioktage miellahttu siidus