Flyndre i Porsangerfjorden

Porsanger har vært en god flyndrefjord, der det tidligere var mange gode flyndrefelt. Flyndra har vært en svært viktig fisk i Porsanger, først og fremst som mat i eget hushold, men tidligere også som salgsvare.

Rike flyndrefelt
Fiskere og andre blant befolkningen forteller om store og rike flyndrefelt. Om flyndrefeltet i Kolvik fortelles det: ”Det var rikelig med fisk der. Der var kveite og flyndre. Hvis man hadde lyst på flyndre eller kveite til middag, så var det bare å gå dit. Hele Kolvik-bukta ut til munningen. Hele veien, det var et stort felt. Og tett med fisk. Det var hele bukta, hver kvadratmeter av Kolvik.”

Flyndra forsvinner
Da det ble mindre fisk i Porsangerfjorden var flyndra den første som forsvant, er det mange som mener – ”før torsken ble borte i de områdene der”. Endringene ble særlig merkbare på 1980- og 90-tallet. Man merket først at flyndra ble magrere, og noen har også bemerket at den smakte dårlig. Omkring midten av 1980-tallet registrerte man at det var lite eller ingen flyndre å få innerst i fjorden, og steinbiten forsvant omtrent samtidig. Litt lenger ut i fjordens indre del fikk man fortsatt flyndre i noen år, men så ble den borte også der.

I Kistrand-området får man fortsatt en del flyndre forteller en av dagens fiskere, men ellers synes det å være enighet om at man må nokså langt ut i fjorden for å fiske flyndre, og da nevnes Kjæs og Tamsøya. En av de intervjuede nevner at man fortsatt får flyndre i Revsbotn, en av nabofjordene, men at ”de er så tynne og smaker ikke godt.”

Småflyndre
En fisker bemerker at de får småflyndre om vinteren på torskegarn: ”Småflyndre. Enorme mengder av det her ute. Men når man skal ha kokflyndre om sommeren og høsten så får man den ikke mer.” (2010). Han nevner også at flyndras mageinnhold har forandret seg fra da han var guttunge. Da brukte flyndra å være full av bitte små sil, men slik er det ikke lenger.